Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Önder AYDEMİR
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Biyomedikal
Uzmanlık Alanları 1. Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme
  2. Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA)
3. Matlab
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 3774015
E-Posta onderaydemir@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi https://avesis.ktu.edu.tr//onderaydemir
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1- Üreten Bir Trabzon için Bilim, Sanat ve Teknoloji Şenliği-devam ediyor(Yürütücü) 2- Beynin Farklı Koku ve Tat Etkileşimine Verdiği Cevapların İncelenmesi ve Sınıflandırılması-devam ediyor(Yürütücü) 3- Elektroensefalografi ve Yakın Kızılötesi Spektroskopi tabanlı Hibrit Model Kullanarak Beyin Bilgisayar Arayüzü Sisteminin Performansının Arttırılması(Yürütücü) 4- Uyaran Zamanlaması Parametrelerinin Optimize Edilerek P300 Sinyallerinin Hızlı Belirlenmesi(Yürütücü) 5- İstemli Göz Kırpma Hareketine Dayalı Kablosuz Tekerlekli Sandalye Kontrolü(Yürütücü)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5230 Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Aydemir T., Şahin M., Aydemir Ö. Sequential Forward Mother Wavelet Selection Method for Mental Workload Assessment on N-back Task Using Photoplethysmography Signals, Infrared Physics & Technology, cilt.120, sa.1, ss.1-9, 2021
  2. Aydemir Ö. A New Performance Evaluation Metric for Classifiers: Polygon Area Metric, Journal of Classification, cilt.38, ss.16-26, 2021
  3. Tozlu B., Şimşek C., Aydemir Ö. A High Performance Electronic Nose System for the Recognition of Myocardial Infarction and Coronary Artery Diseases, BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL, cilt.64, sa.1, ss.1-11, 2021
  4. Moreno-Indias I., Lahti L., Nedyalkova M., Aydemir Ö. , Güngör B., Gündoğdu A., et al. Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies: contemporary challenges and solutions, Frontiers in Microbiology, cilt.12, sa.1, ss.277-286, 2021
  5. Aydemir Ö. Odor and Subject Identification Using Electroencephalography Reaction to Olfactory, Traitement Du Signal, cilt.37, sa.6, ss.1-8, 2020