Ders Adı:Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı
Ders Kodu:ELK 5130
Ders İçeriği (Türkçe):Matrisler: matrisel işlemler, ortogonal matrisler, ortogonal dönüşümler. Faz dönüşümleri: faz dönüşümlerinin ilkeleri, çok fazlı sistemlerin iki fazlı sistemlere dönüşümleri, d-q eksen takımı, eksen takımı. Komütatör dönüşüm: hareket eden eksen takımından duran eksen takımına, duran eksen takımından hareket eden eksen takımına, senkron hızla dönen eksen takımına geçişler. Park vektörleri. DA, asenkron ve senkron makinaların durum denklemleri ve dinamik davranışlarının incelenmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Matrices: matrix algebra, orthogonal matrices, and orthogonal transformations. Phase transformations: fundamentals of the phase transformations, transformations from multi-phased systems to two phased systems. d-q axes, axes. Commutator transformations: transformations from stationary axes to rotary, from rotary to stationary, and from rotary to rotary axes. Park vectors. Dynamic behaviours and state equations of the D.A., asynchronous and synchronous machines.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3