Ders Adı:Dinamik Dizgelerin Modellenmesi ve Tanısı
Ders Kodu:ELK 5340
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş: klasik yöntemler ve dizge tanısı. Off-line dizge tanısı. Ayrık zaman dizgelerinin on-line tanısı. Doğrusal çok değişkenli dizgelerin tanısı. Stokastik modelleme. Kapalı çevrim dizgelerinin tanısı. Yüksek mertebeden dizgelerin indirgemesi. Birleşik durum ve parametre kestirimi. Dağılmış parametreli dizgelerin tanısı. Optimal giriş işaretlerinin tasarımı. Dizge mertebesi ve yapılarının tanısı. Tanısal sınanımlar ve modelin geçerliliği.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction,clssical methods of system identification, off-line methods for system identification, on line identification of discrete-time systems, linear multivariable systems, stochastic modeling, identification of a closed loop system, reduction of high-order system,combined state and parameter estimation,distributed parameter systems,design of optimal input signal, determination of the order and structure, diagnostic tests and model validation.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3