Ders Adı:Power System Stability
Ders Kodu:ELK 5350
Ders İçeriği (Türkçe):Güvenilir bir elektrik güç servisinin gerekleri, kararlılık problemi ve onun güç sistemi elemanları üzerindeki etkisi. Lyapunov kararlılık teorisi ve güç sistemlerine uygulanması. Küçük değişimlere karşı sistemin davranışı. Senkron makina simülasyonu. Uyarımın kararlılık üzerindeki etkisi Uyarımın generatör güç sınırları üzerindeki etkisi. Uyarım sisteminin geçici kararlılık üzerindeki etkisi. Uyarımın dinamik kararlılık üzerindeki etkisi.
Ders İçeriği (İngilizce):Requirements of a reliable electrical power service, Statement of the stability problem and the effects on the system components, Lyapunov stability theory and its application to power system stability, System response to small disturbances. Simulation of synchronous machines, Effect of excitation on stability, Effect of excitation on generator power limits, Effect of excitation system on transient stability, Effect of excitation on dynamic stability.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3