Ders Adı:Linear Sistem Teorisi
Ders Kodu:ELK 5610
Ders İçeriği (Türkçe):Sistemlerin sınıflandırılması, matematiksel ön bilgiler. Durum modeli. Kanonik biçimler. Koordinat dönüşümleri. Durum geçiş matrisinin analitik ve sayısal hesabı, zamanla değişen ve ayrık zamanlı sistemler. Denetlenebilirlik, gözlenebilirlik. Durum geri beslemesi, çıkış beslemesi, gözlemleyiciler, özdeğer yerleştirme, dinamik geribesleme. Kararlılık: tanımlar, lineer olmayan ve zamanla değişen sistemlerde kararlılık. Ayrık zamanda denetilebilirlik ve gözlenebilirlik.
Ders İçeriği (İngilizce):Classification of systems, mathematical descriptions of systems, state model of systems, canonical forms, similarity transformation, computation of the state transition matrice, time variant and discrete time systems, controllability, observability, state feedback, output feedback, observers, pole placement, dynamic feedback. Stability: definitions, stability for the nonlinear and time-variant systems, controllability and observability in the discrete time.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3