Ders Adı:Sayısal İletişim Mühendisliği
Ders Kodu:ELK 5870
Ders İçeriği (Türkçe):Sayısal sistem yapıları ve iletim hattı hesaplamaları. Yeryüzü ara yüz sistemlerinde işaret işleme ve çoğullama. İşaret algılama ve kestirme. Doğrusal ve eğrisel kanallar için verimlilik içeren modülasyon teknikleri. Spectral verimli modülasyon yöntemleri. Dengeleme. Senkronizasyon alt sistemlerinin analizi ve tasarımı. Sönümlü ve gezgin iletişim kanallarının sınıflandırması. Gölgeleme. Çeşitleme ve birleştirme. Çoklu erişim. Yankı yok etme.
Ders İçeriği (İngilizce):Digital system configurations and link calculations. Signal processing and multiplexing in terrestrial interface subsystems. Signal detection and estimation. Power efficient modulation techniques for linear and nonlinear channels. Spectrally efficient modulation techniques. Equalising. Analysis and design of synchronisation subsystems. Characterization of fading channels and mobile communication channels. Shadowing. Diversity and combining. Multiple access. Echo cancellation.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3