Ders Adı:Power Electronics and Electric Drive Systems
Ders Kodu:ELKL 5900
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Güç Yarıiletken Anahtarlara Genel Bir Bakış, Güç Diyotları ve Uygulamaları, Zorlamalı Komütasyonlu Tristör Eviriciler, Faz Kontrollü Doğrultucular, DA-DA Kıyıcılar, Gerilim Beslemeli Eviriciler, Akım Beslemeli Eviriciler, Rezonans Güç Konvertörleri, Uygulama ve Koruma , Yöntemlerine Göre Güç Yarıiletken Anahtarların Seçimi, Rezonans ve İki Yönlü Güç Akışı, Motor Sürücülerine Giriş DA Motor Sürücüleri. Asenkron Motor Sürücüleri
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, Overview of Power Semiconductor Switches, Power Diodes and Applications, Forced Commutated Thyristor Inverters, Phase-Controlled Rectifiers, DC-DC Switch Mode Converters, Voltage Source Inverter, Current Source Inverters, Resonant Power Converters, Selection of Power Swiching Elements with Respect to Applications and Protection, Methods. Various Power Supplies such as Switching Mode, Resonant, and Bidirectional Power Flow Type., Introduction to Motor Drives, DC Motor Drives. Induction Motor Drives.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3