Ders Adı:Mühendislikte Stokastik Süreçler
Ders Kodu:ELK 5920
Ders İçeriği (Türkçe):Fiziksel sistemler için temel olasılık kavramları. Rastlantı değişkenleri, yoğunluk, dağılım ve karakteristik fonksiyonlar. Binom, Posisson, Gauss, Rayleigh, Rician ve Lognormal dağılımları. Zamanda ayrık ve sürekli rastlantısal süreçlere analitik yaklaşım. Markov süreçleri. Rastlantısal sürece giriş. İlişki fonksiyonları ve durağan süreçlerin güç spectral yoğunluğu. Mühendislikte olasılıksal ve istatistiksel modeller.
Ders İçeriği (İngilizce):Application of basic probabilistic concepts in the construction of models for physical systems. Random variables, density function and characteristic functions. Binomial, Poisson, Gaussian, Rayleigh, Rician and Lognormal distribution. Analytic study of discrete and continuous time stochastic process. Markov process. Introduction to random process. Correlation function and power spectral density of stationary processes. Probabilistic and statistical models in engineering.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3