Ders Adı:Mühendislik Optimizasyonu
Ders Kodu:ELKL 5925
Ders İçeriği (Türkçe):Optimizasyona Giriş. Tek Değişkenli Optimizasyon: Bölge Eleme Yöntemleri, Türev Tabanlı Yöntemler. Çok Değişkenli Optimizasyon: Doğrudan Arama Yöntemleri, Gradyan Tabanlı Yöntemler. Kısıtlı Yöntemler: Lagrange Çarpanları, Kuhn-Tucker Koşulları, Direk Arama Yöntemleri, Rastgele Arama. Kısıtlı Optimizasyonda Lineerleştirme Yöntemleri: Ardışık Lineer Programlar Yöntemi, Frank-Wolfe Algoritması. Diğer Optimizasyon Yöntemleri: Ceza Fonksiyonu Yöntemi, Mümkün Yönler Yöntemi, Konveks Simpleks Yöntemi.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to Optimization. Single Variable Optimization: Region Elimination Methods, Derivative Based Methods. Multi Variable Optimization: Direct Search Methods, Gradient Based Methods. Constrained Methods: Lagrange Multipliers, Kuhn-Tucker Conditions, Direct Search Methods, Random Search, Complex Search. Linearization Methods For Constrained Optimization: Successive Linear Programs Method, Frank-Wolfe Algorithm. Other Optimization Methods: Penalty Function Method, Method Of Feasible Directions, Convex Simplex Method.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3