Ders Adı:Elektronik Sistem Tasarım Teknikleri
Ders Kodu:ELKL 5940
Ders İçeriği (Türkçe):Sistem, elektronik sistemlerinin mantığı, sistem türleri ve teoremleri, sistem standartları, standartların sağlanması, elektronik sistemlerinin tasarımları, güç kaynakları, lineer ve anahtarlamalı mod yapılar: AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC dönüştürücüler, endüstriyel elektronik uygulamaları, endüstriyel veri üretimi ve iletimi, iletişim elektroniği uygulamaları, yükselteçler, osilatörler, karıştırıcılar, sayısal devreler, tıp elektroniği uygulamaları, tasarım simulasyon yazılımlarının incelenmesi ve kullanımı, seçilmiş projeler.
Ders İçeriği (İngilizce):The system, logic of the electronic systems, system types and theorems, system standards, provision of standards, electronic systems design, power supplies, linear and switched-mode structures: AC / DC and DC / DC converters, DC / AC, AC / AC converters, industrial electronics applications, industrial data production and transmission , communications electronics applications, amplifiers, oscillators, mixers, digital circuits, medical electronics applications, design review and use of simulation software, selected projects.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3