Ders Adı:Digital Signal Processors
Ders Kodu:ELKL 5980
Ders İçeriği (Türkçe):İleri düzeyde sayısal işaret isleyicilerdeki son gelişmeler. Uzun emir takımları, sabit ve kayan noktalı işlemler, ana işlemci ara yüz ünitesi ve doğrudan bellek erişimi. TMS320 C6xx ailesinden işlemciler ve ADSP 21xxx ailesinden (özellikle SHARC) mimariler, derleyici, assamble programlayıcı, program birleştirici ve similatörler. Son gelişmeler ve diğer işlemciler.
Ders İçeriği (İngilizce):The latest developments in the Digital Signal Processing tools. Long instruction word architectures, fixed and floating point DSP operations, host interface port (HIP), and direct memory access (DMA). TMS320 C6xx family DSP and ADSP 21xxx DSP (particularly SHARC) architectures, compiler, assembler, linkers and simulators. The latest arrivals and alternatives.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3