Ders Adı:Güç Sistemlerinin Optimizasyonu
Ders Kodu:ELK 7131
Ders İçeriği (Türkçe):Güç üretim birimlerinin karakteristikleri, termik ünitelerin ekonomik kullanımı, iletim kayıpları, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama teknikleri, güç üretim birimlerinin tüketimi paylaşımları, hidrolik ve termik güç üretim koordinasyonu, güç havuzları (şebekeleri) ve aralarındaki aktarımları, güç sistemlerinin güvenliği ve yeniden programlanmaları.
Ders İçeriği (İngilizce):Characteristics of power generating units, economic dispatch of thermal units, transmission losses, linear and nonlinear programming techniques, unit commitment, hydrothermal coordination, interchange evaluation and power pools, power system security and rescheduling.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3