Ders Adı:Fuzzy Logic in Energy Systems
Ders Kodu:ELKL 7132
Ders İçeriği (Türkçe):Bulanık mantık ve bulanık mantık denetleyicilerin gözden geçirilmesi, Bulanık mantık denetleyicilerin Matlab ve matlab/Simulink ortamlarında tasarlanması. Bulanık mantık denetleyicilerin DA motorının, güç sistyemlerinde uyarma ve yük-frekansının, rüzgar enerji sistemlerinin (RES), fotovoltaik (FV) güneş enerji sistemlerinin (GES) kontrolüne ve yine RES ve GES lerde enerji yönetimine uygulanma yöntemleri ve tasarımları.
Ders İçeriği (İngilizce):A review of fuzzy logic and fuzzy logic controllers, design approaches of fuzzy logic controllers in Matlab and Matlab/Simulink environment. Application of fuzzy logic controllers to DC motor speed and torque control, excitation and load-frequency control in power systems, multi area load-frequency control in power systems, wind energy control systems (WECS), photovoltaic (PV) solar energy control systems, energy management in WECS and energy management in PV systems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3