Ders Adı:Fuzzy Logic Control
Ders Kodu:ELKL 7133
Ders İçeriği (Türkçe):Bulanık küme ve bulanık mantığın temel teorisi, bulanık kümeler ve bulanık işlem operatörleri, bulanık sınıflandırma, bulanık ilişki ve bulanık karar verme, sistemlerin dinamiği ve simülasyon çalışmaları için modellenmeleri, bulanık denetleyiciler ve bulanık karar vericilerin tasarlanması, bulanık mantık denetim ve bulanık karar vericilerin sistem kontrol ve yönetimine uygulanması
Ders İçeriği (İngilizce):Basic theory of fuzzy sets and fuzzy logic. Fuzzy sets and fuzzy operators, fuzzy partitioning, fuzzy relation and fuzzy decision making process, system dynamics and modelling for simulation purposes, design of fuzzy logic controllers and fuzzy decision making, application of fuzzy logic controllers and fuzzy decision maker in system control and management.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3