Ders Adı:Sistemlerde Volterra ve Wiener Yaklaşımları
Ders Kodu:ELK 7152
Ders İçeriği (Türkçe):Doğrusal olmayan sistemlere giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin polinom modelleri. Volterra ve Wiener modelleri. Doğrusal olmayan sistem tanısı modelleri. Uyarlanabilir işaret işlemeye giriş. Volterra modelşlerine dayalı uyarlanabilir Doğrusal olmayan sistem tanısı. Wiener modellerine dayalı uyarlanabilir Doğrusal olmayan sistem tanısı. İkinci dereceden sistemler ve simülasyon örmekleri. Üçüncü dereceden sistemler ve simülasyon örmekleri. Doğrusal olmayan LMF uyarlama algoritması. Doğrusal olmayan Wiener uyarlanabilir filtre dönüşüm domeni ve simülasyon örnekleri. Standart RLS Doğrusal olmayan Wiener uyarlanabilir algoritması. Ters QR ayrıştırma algoritması. Ardışıl OLS Volterra uyarlanabilir filtreleme.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to nonlinear systems. Polynomial models of nonlinear systems. Volterra and Wiener models. Nonlinear system identification methods. İntroduction to adaptive signal processing. Nonlinear adaptive system identification based on Volterra models. Nonlinear adaptive system identification based on Wiener models. Second order system and simulation examples. Third order system and simulation examples. Nonlinear LMF adaptation algorithm. Transformation domain nonlinear Wiener adaptive filter and simulation examples. Standard RLS nonlinear Wiener adaptive algorithm. Inverse QR decomposition nonlinear Wiener filter algorithm. Recursive OLS Volterra adaptive filtering.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3