Ders Adı:Mikrodalga Uzaktan Algılama
Ders Kodu:ELK 7173
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş. Düzlem dalgalar. Mikrodalga uzaktan algılamada anten sistemleri. Radyometreler. Atmosfer ve mikrodalga etkileşimi. Radyometre sistemleri. Ölçme ve karar verme teknikleri. Radar sistemleri. Saçılma ölçmeleri. Saçılma ve emisyonun fiziksel özellikleri ve deneysel modelleri. Rastlantısal yüzey saçılması ve emisyonu. Hacimsel saçılma ve emisyon teorisi. Yükseklik ölçme sistemleri. Uzaktan algılama sistemlerinde elektronik donanım. Askeri, meteoroloji, jeodezi ve iletişim alanlarında uzaktan algılama uygulamaları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Plane waves. Antenna systems in microwave remote sensing. Radiometry. Microwave interaction with atmospheric constituents. Radiometer systems. Measurement and discrimination. Radar systems. Scattering measurements. Physical mechanism and empirical models for scattering and emission. Introduction to random surface scattering and emission. Theory for volume scattering and emission. Altimeters systems. Electronics hardware for remote sensing systems. Applications of the remote sensing in the military, meteorology, geodesy and communications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3