Ders Adı:MATLAB Uygulamalı Haberleşme Sistem Analizi
Ders Kodu:ELKL 7185
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Bir Haberleşme Sisteminin bileşenleri ve simülasyonu. Sinyal kaynakları Performans değerlendirmesi: Simülasyonla performans analizi, yarıanalitik tekniklerle performans analizi, teorik performans analizi. Hata hızı çizimleri. Göz diyagramları. Yıldızkümesi diyagramları. Bit hızı analizi. Simulink modelleri. Kaynak kodlama. Kanal kodlama, hata algılama ve düzeltme. Serpiştirme. Modülasyon. Haberleşmede kullanılan özel süzgeçler. Kanal çeşitleri. Denkleştiriciler. Galois alan hesapları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Component of a communication systems. Simulating a communication systems. Signal sources. Performance evaluation. Performance results via simulation. Performance results via the semianalytic technique. Theorotical performance results Error rate plots. Eye Diagrams. Scatter plots. Bit error rate analysis Simulink models. Source coding. Channel coding. Error detection and correction. Interleaving. Mogulation. Special filters.Channels Equalizers. Galois field computations.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3