Ders Adı:Açıklık Antenler ve Yansıtıcılar
Ders Kodu:ELK 7191
Ders İçeriği (Türkçe):Elektriksel ve manyetik akım kaynaklarının alanları, alan eşdeğerliği ilkesi, ışınım denklemleri, dikdörtgen ve dairesel açıklıklar, horn antenler, mikroşerit antenler, yarık antenler, yansıtıcılar, frekans seçici yüzeyler.
Ders İçeriği (İngilizce):Electric and magnetic fields for electric and magnetic current sources, field equivalence principle, radiation equations, rectangular and circular apertures, horn antennas, microstrip antennas, slot antennas, reflectors, frequency-selective surfaces.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3