Ders Adı:Elektromanyetik Uyumluluk Teknikleri
Ders Kodu:ELKL 7193
Ders İçeriği (Türkçe):Elektromanyetik uyumluluğa giriş. Genel Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) kavramları ve teknikleri. Girişim kontrol teknikleri : Ekranlama ve topraklama, filtreleme, genel EMU tasarım ilkeleri. EMU standartları, ölçme ve test. Sistemlerde EMU tasarımı.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to Electromagnetic Compatibility (EMC). General EMC concepts and techniques. Interference control techniques : Shielding and grounding, filtering, general EMC design principles. EMC standards, measurement and test. EMC in systems design.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3