Ders Adı:Spektral Analiz
Ders Kodu:ELKL 7215
Ders İçeriği (Türkçe):Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin Fourier analizinin tekrarı. Güç tayfının çok pencereli karesel kestiricilerinin teorisi. AR, MA ve ARMA tayf modellerinin rasyonel modellenmesi ve uygulamasının teorisi. Levinson ve Schur yineleme algoritması. QR ve Bury algoritmaları. Dalgacık dönüşümleri. Kestirimde zaman-frekans dağılımlarının uygulaması.
Ders İçeriği (İngilizce):Review of Fourier analysis of continuous and discrete time signals. Theory of multi window quadratic estimators of the power spectrum. Theory of rational modelling and application of AR, MA and ARMA spectrum models. Levinson and Schur recursion algorithms. QR and Bury algorithms. Wavelet transforms. Applications in estimation of time-frequency distributions.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3