Ders Adı:Çok Değişkenli Veri Analizi
Ders Kodu:ELKL 7300
Ders İçeriği (Türkçe):Çok değişkenli sistemler ve sinyal analizi nedir, çok değişkenli sistemlerin ve verinin gösterimi, uzaklık ölçüm yöntemi, matris ve vektörler, matrissel eşitsizlikler ve maksimizasyon, beklenen değer, kovaryans matris, matrissel işlem olarak örnek ortalaması, kovaryansı ve korelasyonu, çok değişkenli normal dağılım, maksimum likelihood tahmin yöntemi, aşırı büyük değerlerin bulunması ve verinin temizlenmesi, çok değişkenli sistem tanımlama, temel bileşen analiz, olasılık yoğunluk fonksiyonları kestirim yöntemleri, birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu bulma yöntemi, bağımsız bileşen analiz.
Ders İçeriği (İngilizce):What is the multivariate system and signal analysis, displaying multivariate systems and signals, distance measuring methods, matrix and vectors, matrix inequalities and maximization, expected value, covariance matrix, sample mean value, covariance and correlation, multivariate normal distribution, maximum likelihood estimation method, detecting outliers and cleaning data, multivariate system identification, principal component analysis, estimation methods of probability distributions, independent component analysis.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3