Ders Adı:Haberleşme Sistemleri Benzetimi
Ders Kodu:ELKL 7310
Ders İçeriği (Türkçe):Benzetim ve modelleme yöntemleri. Sistem modelleme, cihaz modelleme, rastlantısal işlev modelleme. Modelin geçerliliğini test etme. Haberleşme sistem mühendisliğinde benzetimin rolü. Rastlantısal değişkenler ve işlevler. Monte Carlo benzetimi. Haberleşme kanalları ve modelleri. Sönümlemenin olduğu bir ortamda sayısal radyo linkinin modellenmesi. Faz gürültüsü ve bunun blok kodlu sistemler üzerindeki etkisi. Doğrusal ve doğrusal olmayan bozulmanın etkilerinin benzetimi. Hücresel bir CDMA sisteminin başarımının benzetimle elde edilmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Simulation and modeling methodology. System modeling, device modeling, random process modeling. Validation. The role of simulation in communication system engineering. Fundamentals of random variables and random processes for simulation. Monte Carlo simulation. Communication channels and models. 64-Qam equalized line-of-sight digital radio link in a fading environment. Phase noise and ıts effect on block-coded systems. Exploring the effects of linear and nonlinear distortions. Performance evaluation of a CDMA cellular radio system.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3