Ders Adı:Kablosuz Algılayıcı Ağları
Ders Kodu:ELKL 7313
Ders İçeriği (Türkçe):Kablosuz algılayıcı ağları bir alana dağılmış olarak bulunan birçok algılayıcıdan gelen bilgileri kullanarak ortamla ilgili birçok parametre hakkında sürekli ve anlamlı bir bilgi edinebilmeyi sağlar. Düğümlerin kablosuz haberleşebilme özelliği düşük kurulum maliyeti ve kolay ölçeklenebilme sağlamaktadır. Kablosuz algılayıcı ağında bulunan düğümler üzerlerinde algılayıcılar, alıcı verici ünitesi ve işlemci barındırırlar. Düğümler algıladıkları parametreyi kablosuz olarak hemen aktarabilecekleri gibi bazı işlemleri kendileri de yapabilirler. Bu sayede merkezi algoritmalar dışında dağılmış algoritmalar da kullanılabilmesine olanak sağlarlar. Kablosuz algılayıcı ağlarındaki düğümler genelde sabit bir noktada bulunurlar. Düğümler genelde kendi üzerlerinde bulunan bataryalardan enerjilerini karşılarlar. Kablosuz algılayıcı ağlarında ağ topolojisi düğümlerin enerji seviyesine bağlı olarak dinamik olarak değişir. Günümüzde kablosuz algılayıcı ağları ulaşılması zor olan yâda uzun süre kalınması zor olan yerlere ilişkin parametreleri ölçmede, endüstriyel üretim yapan makinelerin durumunu izlemede, çevre kirliliğini izlemede, hastanelerde, akıllı evlerde vb. birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.
Ders İçeriği (İngilizce):Wireless Sensor Networks provide continuous and meaningful information about an area by a lot of sensors distributed on that area. Wireless communication capabilities of the nodes provides low installation cost and easy scalability. Every node in a wireless sensor network have sensors, transceiver and processor on itself. Although the nodes can immediately transfer the sensed parameters wirelessly, they can also make some processing on the data. Because of processing capabilities of nodes, the distributed algorithms can be used in wireless sensor networks. The locations of the nodes in wireless sensor networks is usually fixed. The nodes usually have batteries as energy source. The network topology change dynamically in wireless sensor networks due to change of energy levels of the nodes. Wireless sensor networks; are started to measure some parameters about areas which are hard to reach or stay, started to observe state of machines in industrial areas, started to measure air pollution, started to be used in hospitals and smart houses etc. nowadays.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3