Ders Adı:Signal Processing for Human-Computer Interface
Ders Kodu:ELKL 7350
Ders İçeriği (Türkçe):İnsan Fizyolojisi, İnsan-Bilgisayar Arayüzü Uygulamaları, İnsan-Bilgisayar Arayüzü Temel Bileşenleri, Önişleme yöntemleri, Filtreleme, Normalizasyon, İnterpolasyon, Örneklemin küçültülmesi, Öznitelik Çıkarma Yöntemleri, Basit Öznitelikler, Fourier Analizi, Dalgacık Dönüşümü, Özbağlanım Parametreleri, Sınıflandırma yöntemleri, k-En Yakın Komşuluk, Karar Ağacı, Kontrol Komutu, Kontrol Arayüzü
Ders İçeriği (İngilizce):Human Physiology, Human-Computer Interface Applications, Basic Components of Human-Computer Interface, Preprocessing Methods, Filtering, Normalization, Interpolation, Downsampling, Feature Extraction Methods, Basic Features, Fourier Analysis, Wavelet Transform, Autoregressive Parameters, Classification Methods, k-Nearest Neighbor, Decision Tree, Control Signals, Control Interface
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3