Ders Adı:Biyomedikal Görüntü Analizi
Ders Kodu:ELKL 7362
Ders İçeriği (Türkçe):Biyomedikal Görüntülerin Doğası; Artefaktlarin Yok Edilmesi; Görüntü İyileştirme; İlgi Bölgenin Belirlenmesi; Yönlenmiş Örüntü Analizi; Şekil Analizi; Doku Analizi; İzdüşümlerden Görüntü Elde Etme; Ters Katlama, Ters Buğulama ve Restorasyon; Görüntü Kodlama ve Data Sıkıştırma; Örüntü Sınıflandırma ve Teşhissel Karar Verme.
Ders İçeriği (İngilizce):Nature of Biomedical Images; Image Quality; Removel of Artifacts; Image Enhancement; Detection of Region of Interest; Analysis of Oriented Patterns; Analysis of Shape; Analysis of Texture; Image Reconstruction from Projections, Deconvolution, Deblurring and Restoration; Image Coding and Data Compression, Pattern Classification and Diagnostic Desicion.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3