Ders Adı:Elektrik Makinalarında Dengesiz Çalışma
Ders Kodu:ELKL 7370
Ders İçeriği (Türkçe):Elektrik makinalarının dengesiz yüklenmeleri. Dengesiz çalışmanın elektrik makinasına ve güç sistemine etkisi. Elektrik makinalarının simetrik olmayan bağlantıları. Dengesiz sistemlerle uğraşmada kullanılan değişik transformasyon türleri. 3-fazlı transformatörlerde dengesiz çalışma. 3-fazlı senkron makinalarda dengesiz çalışma.3-fazlı senkron generatörlerde tek faz işlemleri. Simetrik ve simetrik olmayan 2-fazlı asenkron makinalarının teorisi. Tek fazlı asenkron motorun dinamik davranışı. Asenkron ve senkron bilgisayar benzeşimi. Makina parametrelerinin belirlenmesi. Doymanın makina davranışı üzerine etkisi. Sinüzoidal olmayan kaynaklardan beslenen elektrik makinasının davranışı.
Ders İçeriği (İngilizce):Unbalanced loading of electrical machines. Effects of unbalanced operation on electrical machines and power systems. Unsymmetrical connection of electrical machines. Various transformations in dealing with unbalanced systems. Unbalanced operation of 3-phase transformers. Unbalanced operation of 3-phase synchronous machines. Single-phase operations of 3-phase synchronous generators. Theory of symmetrical and unsymmetrical 2-phase induction machines. Dynamic performances of single-phase induction machines. Computer simulation of induction and synchronous machine. Determination of machine parameters. Effect of saturation on the performance of electrical machines with nonsinusoidal power supplies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3