Ders Adı:Yenilenebilir Enerji Sistem Tasarımı
Ders Kodu:ELKL 7380
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş: Yeryüzü enerji kaynaklarının gözden geçirilmesi; Enerji kaynaklarındaki zorluklar: tedarikçi, teknoloji, pazar dinamikleri, vb.; Yenilenebilir enerji sistemi: türleri, var olan teknoloji ve gelecek kalkınma için eğilimler. Rüzgâr Enerjisi: Rüzgâr enerjisi, rüzgâr türbin türleri ve çıkış karakteristikleri; Rüzgâr enerjisi donuşum sistem (REDS) teknolojileri, tasarım yapıları ve çalışma prensipleri; Tümleşik REDS’in denetimi, çalışması ve modları; Çift beslemeli asenkron generatör tabanlı RED ve sürekli mıknatıslı generatör tabanlı REDS; REDS’nin durumları ve örnekleri. Fotovoltaik Sistemler: Güneş enerji sistemlerinin yapısı ve çalışması; fotovoltaik sistemler; Fotovoltaik sistemlerinin durumları ve örnekleri. Dalga Enerjisi: Dalga enerjisi donuşum sistem teknolojileri, tasarım yapısı, çalışması; Tümleşik dalga enerjisi donuşum sistemini denetimi, çalışması ve modları; dalga enerjisi donuşum sistemlerinin durumları ve örnekleri. Enerji Depolama Sistemleri: Geleneksel ve modern depolama sistemleri; Enerji depolama sistemlerinin denetimi ve çalışması.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction: Overview of world energy resources; Challenges for energy resources: supplies, technology, market dynamics, etc.; Renewable energy system: types, available technology, and trends for future developments. Wind Energy: Wind energy, types of wind turbines and their output characteristics; Wind energy conversion systems (WECS) technology, design structures, operation; Control, operation, and modes of integrated WECSs; DFIG-based WECSs and PMG-based WECSs; Cases and Examples of WECSs. Photovoltaic (PV) Systems: Solar energy systems structure and operation; Photovoltaic systems; Cases and Examples of Photovoltaic systems. Wave Energy: Wave energy conversion systems technology, design structures, operation; Control, operation, and modes of integrated wave energy conversion systems; Cases and Examples of wave energy conversion systems. Energy Storage Systems: Conventional and modern storage systems; Control and operation of energy storage systems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3