Ders Adı:Optimal Kontrol
Ders Kodu:ELK 7400
Ders İçeriği (Türkçe):Optimal kontrol kavramı. Mühendislik problemlerinde uygulamalar. Fiziksel sınırlamalar. Amaç fonksiyonu. Parametre optimizasyonu. Dinamik programlama. Varyasyonlar hesabı. Kısıtlamalı optimizasyon problemleri. Optimizasyon teorisinin kontrol problemlerine uygulanması: optimal kontrolün gerek koşulları, Euler denklemi. Lineer regülatör problemi. Pontryagin'in minimumluk ilkesi. Hamilton-Jacobi-Bellman denklemi. Minimum zaman, minimum yakıt, minimum enerji ve izleme problemleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Optimal control concept. Applications to engineering problems. Physical constraints. Objective function. Parameter optimisation. Dynamic programming. Calculus of variations. Constrained optimisation problems. Application of the optimisation theory to control problems. Linear regulator. Pontryagin's minimum principal. Hamilton-Jacobi-Bellman equations. Minimum time, minimum fuel and minimum energy and tracking problems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3