Ders Adı:Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri
Ders Kodu:ELKL 7401
Ders İçeriği (Türkçe):Kontrolün geçmişi ve gürbüz kontrol uygulamaları. MATLAB ve SIMULINK programlarının gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için tanıtımı. PID denetleyici ile ikinci seviye sistemin kapalı çevrim kontrolü ve PID parametrelerinin Ziegler–Nichols yöntemi ile ayarlanması. Analizi, model tabanlı indirgeme ve denetleyici tasarımı. LQR, LQG/LTR, H-sonsuzluk ve H2 tekniklerini kullanarak denetleyici tasarımı. MATLAB ve SIMULINK kullanarak kontrol sistemleri tasarımı ve benzetimlerinin gerçekleştirilmesi. Doğrusal olmayan sistemleri için PID denetleyici, hız durum geri beslemeli doğrusal denetleyici, kayan kip denetleyici, kaskat denetleyici ve bulanık mantık denetleyici tasarımı.
Ders İçeriği (İngilizce):The history of control and robust control applications. Introduction to MATLAB and Simulink for real-time control applications. The closed-loop control of the second-order system using the Proportional-Integral-Derivative (PID) controller and its parameters tuning using the Ziegler–Nichols method. Analysis, model order reduction, and controller design for a system. Controller design using the LQR, LQG/LTR, H-infinity, and H2 techniques. The control systems design and simulations are performed using MATLAB and Simulink. PID control, velocity state feedback linearization control, sliding mode control, cascaded control, and fuzzy logic control are designed for a nonlinear system.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3