Ders Adı:Multivariable Control Systems
Ders Kodu:ELKL 7410
Ders İçeriği (Türkçe):Lineer uzaylar, Değişmez alt uzaylar, Çok değişkenli sistem kutupları ve sıfırları, Hilbert uzayı, H2 ve H∞ uzayları, Güç ve spektral normlar, L2 ve H2 norm hesabı, L∞ ve H∞ norm hesabı, Geri besleme yapısı, Geri besleme döngüsünün iyi konumlandırılması, İç kararlılık, Model indirgeme, Lyapunov eşitilik ve eşitsizlikleri, Gözlemlenebilirlik operatörü ve grammian, Denetlenebilirlik operatörü ve grammian, H2 optimal kontrol motivasyonu, Standart LQR problemi, Genişletilmiş LQR problem, H∞ kontrol, Denetleyici tasarımında kullanılan sezgisel algoritmalar ve amaç fonksiyonları,
Ders İçeriği (İngilizce):Linear spaces, Invariant subspaces, Multivariable system poles and zeros, Hilbert spaces, H2 and H∞ spaces, Power and spectral norms, Computing L2 and H2 norms, Feedback structure, Well-posedness of feedback loop,• Internal stability, Model Reduction, Lyapunov equations and inequalities, Observability operator and grammian, Controllability operator and grammian, H2 optimal control motivation, Standard LQR problem, Extended LQR problem, H∞ control, Heuristic algorithms and cost functions used in controller design.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3