Ders Adı:Cyber Security of Networked Control Systems
Ders Kodu:ELKL 7411
Ders İçeriği (Türkçe):Endüstriyel kontrol sistemlerine karşı tehditler, Ağ tabanlı kontrol sistemleri, Ağ Tabanlı kontrol sistemlerinde siber güvenlik, Model tabanlı hata tespiti ve izolasyonu, Hata toleranslı kontrol, Siber güvenlik ve esnek kontrol sistemleri ve enerji iletim ağlarındaki uygulamalar, Ağ tabanlı kontrol sistemleri: geri beslemeli denetleyici ve anormallik dedektörü, Muhalif/Rakip modelleri, Saldırı senaryoları: hizmet dışı bırakma saldırısı, tekrarlamalı saldırı, sıfır-dinamikler saldırısı, yerel sıfır-dinamikler saldırısı, sapma ekleme saldırısı, Saldırı senaryolarının elektrik güç sistemlerindeki uygulamaları, Ağ tabanlı kontrol sistemleri için siber güvenlik ölçütleri, Ağ Tabanlı kontrol sistemlerindeki bazı gizli saldırıları ortaya çıkarmak
Ders İçeriği (İngilizce):Threats against industrial control systems, Networked control systems, Cyber security in networked control systems, Model-based fault detection and isolation, Fault-tolerant control, Cyber-secure and resilient control systems and applications in power transmission networks, Networked control system: feedback controller, and anomaly detector, Adversary models, Attack Scenarios: Denial-of-service attack, replay attack, zero-dynamics attack, local zero-dynamics attack, bias injection attack, Applications of attack scenarios in electric power systems, Cyber security metrics for networked control systems, Revealing stealthy attacks in networked control systems.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3