Ders Adı:Physics of Solar Cells
Ders Kodu:ELKL 7420
Ders İçeriği (Türkçe):Güneş ışınımı ve spektrum analizi ve fotovoltaik etki, Güneş hücreleri fiziği ve çalışma prensibi, Yarıiletken malzemeler fiziği, kristal yapılar, taşıyıcı üretimi ve recombinasyon mekanizmaları, enerji band diyagramları ve elektron-boşluk dinamikleri, yaşam süresi teorisi, Güneş hücrelerinin temel yapısı, p-n eklemleri ve akım gerilim karakteristikleri, Güneş hücrelerinde kayıplar, ışın emilimi, yansıma ve yansıma kayıpları, Yarıiletken-metal kontakları, Schottky kontağı, karaktesistik kontak direnci ve ölçümleri, Güneş hücresi eşdeğer devresi ve analizi, elektriksel karakteristikler, akım-gerilim karakteristikleri ve güneş enerji parametreleri, Güneş pillerin için Shockley-Quessier limiti, maksimum verim elde edilmesi, elektriksel karakteristikleri ve sıcaklık-ısı etkileri ve kayıp analizi, Kristal ve amorf silisyum, tek veya çok eklemli, ince film, hibrit yapılı güneş hücreleri yapıları ve tasarımı, Güneş hücreleri ve malzemelerinin elektriksel ve optiksel özellikleri, Güneş hücreleri ve panellerinin üretim süreç ve teknikleri, Güneş hücrelerinin potansiyellerinin artırılması ve mevcut çalışmalar
Ders İçeriği (İngilizce):Solar radiation, spectral analysis and photovoltaic effect, Physics and operational principles of solar cells, Physics of semiconductor materials, crystal structures, carrier generation and recombination phenomena, energy bands, electron-hole dynamics, lifetime theory, Structure of solar cells, p-n junctions and I-V characteristics, Losses in solar cells, absorption of photons, reflection and reflection losses, Semiconductor-metal contacts, Shottky contact, characteristic contact resistance and its measurement techniques, Equivalent circuit of solar cells and solar cell parameters, Shockley-quessier limit for solar cells, achieving maximum conversion efficiency, temperature and heat effects on electrical characteristics and related losses, Crystalline silicon, amorphous silicon, thin film, single or hetero junction, hybrid solar cells, Electrical and optical properties of materials and devices for solar cells, Solar cell and module fabrication processes and techniques,, New generation solar cells and current trends to improve the conversion efficiency
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3