Ders Adı:Uyarlanır Kanal Denkleştirme
Ders Kodu:ELKL 7430
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Büyük ölçekli bayılma, Küçük ölçekli bayılma, Kablosuz kanal modelleri, Simgeler arası girişim, Kanal karşılama filtresi, Çoğullama teknikleri, Optimum alıcı tasarımı ve En büyük olabilirlik dizi kestirimi, Doğrusal denkleştiriciler, Karar geribeslemeli denkleşiriciler, MMSE ve ML karar geribeslemeli denkleştirciler, Uyarlanır algoritmalar, LMS Algoritması, RLS algoritması, Kör kanal denkleştirme, Kör denkleştirme algoritmaları, CMA Algoritması.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, Large scale fading, Small scale fading, Wireless channel models, Intersymbol interference, Channel matched filter, Diversity techniques, Optimal receiver desing and Maximum Likelihood sequence estimation, Linear equalizers, Decision Feedback equalizers, MMSE and ML decision feedback equalizers, Adaptive algorithms, LMS algorithm, RLS algorithm, Blind channel equalization, Blind equalization algorithms, CMA Algorithm.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3