Ders Adı:Biyosensörler ve Medikal Uygulamaları
Ders Kodu:ELKL 7441
Ders İçeriği (Türkçe):Biyosensörlerin temel prensipleri, Biyosensör bileşenleri, Elektrokimyasal biyosensörler, Piezoelektrik biyosensörler, Spektrometre ve Optik biyosensörler, FET tabanlı biyosensörler, Müdahalesiz biyosensörler, Nano boyutlu biyosensörler, Floresans ve Optik Fiber, Medikal uygulamalar.
Ders İçeriği (İngilizce):Principles of biosensors, Components of biosensors, Electrochemical biosensors, Piezoelectric biosensors, Spectrometer and Optical biosensors, Field effect transistor-based biosensor, Noninvasive biosensors, Nano-sized biosensors, Fluorescence and Optical Fiber, Medical applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3