Ders Adı:Electronic for Digital Communication
Ders Kodu:ELKL 7450
Ders İçeriği (Türkçe):Sayısal haberleşmeye giriş, Ayrık kaynaklar için kodlama, Niceleme (Kuantalama), Algılama, kodlama ve kod çözme, Sayısal haberleşme için IC tasarımına giriş, VHDL ile register transfer seviyesinde dijital tasarım, simülasyon, sentez ve tasarım doğrulaması, Bir hata düzeltme kodlayıcısının VHDL ile uygulanması, Bir hata düzeltme kodlayıcısının kod çözücüsünün VHDL ile uygulanması.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to digital communication, Coding for discrete sources, Quantization, Detection, coding, and decoding, Introduction to IC design for digital communication, Register-transfer level digital design with VHDL, simulation and synthesis, and design verification, VHDL Implementation of an ECC Encoder, VHDL Implementation of an ECC Decoder.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3