Ders Adı:Power Line Communication Systems
Ders Kodu:ELKL 7460
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, enerji hatları üzerinden haberleşrme (PLC) teknolojisinin tarihçesi ve gelişimi, PLC uygulamaları, PLC standarları, akıllı şebeke, dar bant PLC, geniş bant PLC, kanal karaterizasyonu, kanal tepkesi, gürültü, girişim, kanal modellemesi, yukarıdan aşağıya yaklaşım, istatiksel modelleme, iletim hattı teorisinin ilkeleri, aşağıdan yukarıya yaklaşım, arka plan gürültü modeli, dürtüsel gürültü modeli
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, history and evolution of power line communication (PLC) technology, PLC applications, PLC standards, smart grid, narrowband PLC, broadband PLC, channel characterization, channel response, noise, interference, channel modeling, top-down approach, statistical modeling, principles of transmission line theory, channel modeling, bottom-up approach, background noise model, impulsive noise model.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3