Ders Adı:Mühendislikte Python
Ders Kodu:ELKL 7500
Ders İçeriği (Türkçe):Python’un temelleri (kurulum, bilgi tarz ve yapıları, giriş çıkış, kontrol akışı, fonksiyonlar, modüler, fonksiyonel araçlar ). Bilgisayar hesaplamalarında sık kullanılan python kütüphanelerinin tanıtımı ( numpy, scipy, matlib). Bu kütühaneleri kullanarak data interpolasyonu, kök bulma, eğri uydurma Furier dönüşümü, optimasyon, grafik çizdirme gibi uygulamalar. Sembolik hesaplama ve bunun türev, integral alma, sıradan türevsel denklem, seri açılımları ve grafik çizdirme, doğrusal ve nonlineer denklem çözümlerindeki uygulamaları. LaTex arayüzü ve güzel grafik çizme.
Ders İçeriği (İngilizce):Basics of Python (installation, data type and data structures, input and output, control flow, functions and modules, functional tools). Useful python libraries for computational science and enginering, such as numpy, scipy and matlib. Usage of these libraries for data interpolation, root finding, curve fitting, Fourier transform, optimization, and figure plotting. Symbolic computation and it’s application in differentiation and integration, ordinary differential equations, series expansions and plotting, linear and nonlinear equations solving, LaTex interface and pretty printing.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3