Ders Adı:Biomass Energy
Ders Kodu:ESML 5110
Ders İçeriği (Türkçe):Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları,Dünyada ve Ülkemizde Biyokütle Potansiyeli, Bitki ile Çevre Arasındaki Enerji Akışı: Fotosentez, Bitkilerde C3 and C4 Metabolizması, C3 and C4 Bitkileri Arasındaki Farklılıklar, Enerji Elde Etmek Amacıyla Yetiştirilen Bitkiler (Enerji Bitkileri)., Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler (Direkt Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, Sıvılaştırma), Biyokimyasal Yöntemler (Alkol Fermantasyonu, Anaerobik Fermantasyon, Biyofotoliz), Agrokimyasal Yöntemler (Yakıt Ekstraksiyonu)., Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: Klasik Biyokütle Kullanımı, Modern Biyokütle Kullanımı., Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları
Ders İçeriği (İngilizce):The principles of Biomass Energy , Biomass Energy Fields and Biomass Energy Sources, Biomass Potential in the World and Our Country, Energy Flow Between Plant and Environment: Photosynthesis, Metabolism of C3 and C4 Metabolism in Plants, Plants Grown in order to Obtain Energy (Energy Plants) Biochemical Methods (Alkol Fermentation, Anaerobic Fermentation, Biophotolysis), Agrochemical Methods (Fuel Extraction), Thermochemical Methods (Direct Combustion, Pyrolysis, Liquefaction), Biochemical Methods (Biofiltration), Physical and Chemical Properties of Materials Used in Biomass Energy Conversion Systems, ., Uses of Biomass Energy: Classical Biomass Use, Modern Biomass Use, Advantages and Disadvantages of Biomass Energy
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3