Ders Adı:Cell Wall Engineering Application For Better Biofuel in Plants
Ders Kodu:ESML 5112
Ders İçeriği (Türkçe):Lignoselülozik biyokütlenin önemi, Hücre çeperinde yer alan selüloz,hemiselüloz,pektin ve lignin polisakkaritlerinin sentezi, ve lignoselülozdan daha iyi verimde bioyakıt üretmek için hücre çeperinde yer alan polimerlerin genetik mühendisliği yöntemleriyle modifiye edilmesi,
Ders İçeriği (İngilizce):Prevention of lignocellulosic biomass, Synthesis of cellulose, hemicellulose, pectin and lignin polysaccharides in the cell wall, and modifying the polymers in the cell wall by genetic engineering methods to produce biofuels with better efficiency from LCB
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3