Ders Adı:Enerji Sistemlerinde Isı ve Kütle Transferi
Ders Kodu:ESML 5114
Ders İçeriği (Türkçe):Sürekli rejimde iki ve üç boyutlu ısı iletimi; Sonlu fark eşitlikleri, Isı iletimi denklemlerinin sonlu farklar ile gösterimi; Enerji denge yaklaşımı, Ters matris yöntemi, Releksiyon yöntemi, Gauss Seidel iterasyonu, Zamana bağlı ısı iletimi; Toplam kütle yaklaşımı ve bu yaklaşımın geçerliliği, Genel kütle yaklaşımı, Taşınımlı düz levha, Toplam enerji geçişi, Taşınımlı radyal sistemler, Yarı sonsuz katı, Çok boyutlu etkiler. Işınım ile ısı geçişi, Çok yüzeyli kapalı yüzeyler, Gaz ışınımı. Taşınım ile ısı geçişi; Taşınım sınır tabakalar, Hız sınır tabaka, Isıl sınır tabaka, Derişiklik sınır tabakası. Taşınım ile kütle transferi. Doğal taşınım, Doğal ve zorlanmış taşınımın birlikte meydana gelmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Two- and three-dimensional heat conduction in continuous regime; The finite difference equations. Demonstration of heat conduction equations with finite differences; Energy balance approach,Inverse matrix method,Relation method,Gauss Seidel iteration. Time-dependent heat conduction; Total mass approach and validity of this approach.The general mass approach,Portable flat sheet,Total energy pass.Convective radial systems,Semi-infinite solid,Multidimensional effects. Heat conduction with radiation, Multi-surface closed surfaces, Gas radiation. Heat conduction by convection; Transport boundary layers, Speed boundary layer, Thermal boundary layer, Concentration boundary layer. Mass transfer by convection. Natural transport, natural and forced transport.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3