Ders Adı:Enerji Sistemleri Termodinamiği
Ders Kodu:ESML 5115
Ders İçeriği (Türkçe):Enerji sistemlerinin termodinamiğin II. yasa çözümlemesi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge ve faz dengesi, yüksek hızlı akışın termodinamiği.
Ders İçeriği (İngilizce):Thermodynamics of energy systems II. law analysis, gas fluid power cycles, steam power cycles, cooling cycles, gas-vapor mixtures and air conditioning, chemical reactions, chemical equilibrium and phase balance,high - speed flow thermodynamics.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3