Ders Adı:Kesir Dereceli Sistem Modelleme ve Denetleyici Tasarımı
Ders Kodu:ESML 5117
Ders İçeriği (Türkçe):Temel giriş matematiği, kesir dereceli matematik, kesir dereceli transfer fonksiyonları ile sistem modelleme, tam sayı ve kesir dereceli sistemlerin frekans analizi, tam sayı dereceli sistemleri kullanarak kesir dereceli sistemlere yakınsama yöntemleri, kesir dereceli PID denetleyici tasarımı, Benzetim çalışmaları, Kesri dereceli denetleyici parametrelerinin optimizasyonu
Ders İçeriği (İngilizce):Basic introduction mathematics, fractional mathematics, system modeling with fractional transfer functions, frequency analysis of integer and fractional order systems, convergence of fractional systems using integer order systems, fractional PID controller design, simulation studies, optimization of fractional controller parameters
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3