Ders Adı:Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri
Ders Kodu:ESML 5118
Ders İçeriği (Türkçe):Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemi, Rüzgar türbinlerinde kullanılan jeneratörler ve güç elektroniği bileşenleri. Sabit ve değişken hızlı rüzgar türbinleri. Hibrit sistemler. Güç dönüşümü ve rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinin kontrolü. Matlab/Simulink kullanılarak RES modellemek ve kontrolü.
Ders İçeriği (İngilizce):Wind Energy Conversion System, Generators used in wind turbines and power electronic components. Constant and variable speed wind turbines. Hybrid systems. Power conversion and control of wind energy conversion systems. Model and control WECS using Matlab / Simulink.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3