Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ercan KÖSE
Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bilim Dalı Gemi İnşaatı
Uzmanlık Alanları 1. Gemi Stabilitesi
  2. Gemi Direnci
3. Hidrodinamik modelleme
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke British Columbia, Kanada
Telefon 7522805 - 8062
E-Posta ekose@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi www.ercankose.org
Yürüttüğü Araştırma Projeleri · Petrol Boşaltma Sistemlerinin Modellenmesi, KTU Araştırma Fonu Projesi. (2005.117.002.1) · Derin Deniz Deşarjı ile Boşaltılan Atıkların Yayılım ve Etkilerinin izlenmesi ve modellenmesi (20.117.001.3), 2000 · Uzaktan algılama ve Yerinde Ölçüm Yöntemleri ile Güney Doğu Karadeniz Birincil üretimi ve oşinografisinin araştırılması (DPT projesi, Proje yöneticisi, 2005) · Monitoring Interactions between River Discharges and Phytoplankton Biomass by Using Satellite Imagery in the South Eastern Black Sea Region ( ESA, AO-TURKEY 2457)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5006 Simulation and Modeling in Ship Production
2. 5028 Simulation in Maritime Transportation and Techniques
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Ersan Başar, Ercan Köse ve Abdulaziz Güneroglu, Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 27, No. 4, 2006 (SCI)
  2. E.Köse, E. Başar, E. Demirci, A. Güneroğlu, S.erkebay, Simulation of Marine Traffic in İstanbul Strait, Simulation Modelling Practice and Theory, 11 (2003), 597 – 608 (SCI)
  3. Abdulaziz GUNEROGLU, Ercan KÖSE, Coşkun ERÜZ, Ersan BAŞAR, Sebnem Erkebay, and Fevzi Karslı, Use of Geographic Information System (GIS) to Select Fish Cage Farming Sites in Surmene Bay, Belack Sea, The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 57(2), 2005, 81-89. (SCI)
  4. Köse, E., R. G. Gosine, , A.M. Dunwoody, S. M. Çalışal, An Expert System for Monitoring Dynamic Stability of Small Craft. IEEE Oceanic Enginnering, Jan. 1995, Vol: 20, No: 1 (SCI)
  5. Ersan Başar, Ercan Köse ve Abdulaziz Güneroglu, Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 27, No. 4, 2006 (SCI)