Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖLMEZ
Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bilim Dalı Gemi İnşaatı
Uzmanlık Alanları 1. Mekanik
  2. Gemi Mukavemeti
3. Gemilerin Yapısal Tasarımı ve Analizi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke KTÜ-Türkiye
Telefon 05335129884
E-Posta hasanolmez@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://aves.ktu.edu.tr/hasanolmez
Yürüttüğü Araştırma Projeleri .
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Ölmez H. Bauraktarkatal E., "Effects of Key Factors on Hull Girder Ultimate Strength Estimation by Progressive Collapse Calculations" Latin American Journal of Solids and Structures, vol.13, no.13, pp.2371-2392, 2016
  2. Ölmez H., Bayraktarkatal E., "Maximum Load Carrying Capacity Estimation of the Ship and Offshore Structures by Progressive Collapse Approach", Polish Maritime Research, vol.23, no.3, pp.28-38, 2016
  3. Ölmez H., Köse E., Peşman E. "Doğu Karadeniz Gemi İnşa Sanayi ve Üniversite İşbirliği-1 "Yeniçam tersanesinde üretim destek ve hizmet merkezi kurulması", Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss14-21, 2013
  4. Ölmez H., Bayraktarkatal E., "Effect of Element Discretization on Hull Girder Ultimate Strenght Estimation Accuracy by Progressive Collapse Calculation", INT-NAM 2014 2.nd International Symposium on Naval Architectu and Maritime, İstanbul, Türkiye, 23-24 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp. 639-648
  5. Ölmez H., Peşman E., Sekban D.M., "Gemilerin Yapısal Modelleme ve Analizlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerçekleştirilmesi", Gemi inşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi 2012, İstanbul, 13-14 Aralık 2012, ss.355-364