Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKSU
Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Bilim Dalı Gemi Hidromekaniği
Uzmanlık Alanları 1. Gemi Hidromekaniği
  2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
3. Ağ Teknikleri
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye
Telefon 04623778092
E-Posta eaksu@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi https://aves.ktu.edu.tr/eaksu/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7120 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde Ağ Tekniği
2. 7121 Tekneler İçin Güç Tahmin Yöntemleri
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7120 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde Ağ Tekniği
2. 7121 Tekneler İçin Güç Tahmin Yöntemleri
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Aksu, E., and Köse, E. (2017). Evaluation of Mathematical Models for Tankers Maneuvering Motions. Journal of ETA Maritime Science, 5(1), 95-109.
  2. Aksu, E., Sarac, B., and Ayhan, T. (2017). Experimental Investigation and Computational Fluid Dynamics Analysis of Flow and Heat Transfer for Heated Plate. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 31(4), 937-946.
  3. SENER, M. Z., AKSU, E., and KOSE, E. (2016). INVESTIGATION OF FLOWING AIR CHARACTERISTICS AROUND A MARINE RADAR ANTENNA WITH CFD. PROCEEDINGS BOOK, 805.
  4. Aksu, E., & Köse, E. Tankerlerin Manevra Hareketleri İçin Matematiksel Modellerin Değerlendirilmesi.
  5.