Ders Adı:Üretim Planlama ve Tersane Bilişim Sistemleri
Ders Kodu:GIM 5002
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Üretim Planlama, Tersane Organizasyonu ve Bilişim Sistemi kavramları, Sistem ve Modelleme kavramları, Gemi üretim planlama ve kontrol teknikleri, Gemi üretimi prosesi, Bilgisayar destekli yönetim kavramı, yönetim bilişim sistemleri Tersanelerde bilgisayar destekli yönetim için sistem seçimi Yönetim sistemlerinin tasarım ve uygulamalarından örnekler, Vaka çalışması Öğrenci sunumları .
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, Outline of : Production Planning, Shipyard Organization, and Information Systems. Systems and Modeling concepts, Production planning and control techniques in Ship Production, Ship Production Process, Computer Aided management, Management Information Systems, Selection of Information Systems for Shipyards, Examples about systems implementation in shipyards, Case StudyStudent Presentations day
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3