Ders Adı:Simulation and Modeling in Ship Production
Ders Kodu:GIM 5006
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, İmalat sistemleri analizi, İmalat sistemlerinin tasarım ve değerlendirme metotları. Sistem ve modelleme kavramları. Gemi üretiminde üretim planlama ve kontrol teknikleri, Gemi üretimi prosesi. Gemi üretimi sistemlerinin benzeşimle modellenmesi: Benzeşim, Problemin tanımlanması, Sistemin tanımlanması, veri toplama, model kurma, modelin doğrulanması ve gerçeklenmesi. Deneysel dizayn, karar modelleri ve karar desteği. Çıktı analizi, dökümantasyon. Vaka çalışması 1 & 2. Öğrenci sunumları 1&2.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, Manufacturing systems analysis, Design and evaluation methods of manufacturing systems. Systems and Modeling concepts. Production planning and control techniques in Ship Production, Ship Production Process. Simulation Modeling of the Ship Production Systems: General Simulation Overview, Problem Formulation. Experimental Design, Decision Models and Decision Support. Output Analysis, Documentation. Case Study 1 & 2. Student Presentations day 1&2.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3