Ders Adı:Gemi Isıl Sistemleri
Ders Kodu:GIM 5009
Ders İçeriği (Türkçe):Termodinamiğin temelleri, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buhar akışkanlı güç çevrimleri, soğutma, ısı transferi, psikrometrik diyagram ve iklimlendirme, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akış, ısı değiştiricileri.
Ders İçeriği (İngilizce):Thermodynamic fundamentals, gas power cycles, vapor power cycles, refrigeration, heat transfer, psychometrics and air conditioning, compressible and incompressible flow
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3