Ders Adı:Gemi Diesel Motorlarının Termodinamik Simülasyonu
Ders Kodu:GIM 5013
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş ve termodinamik temeller / Motorlarda bir motor çevrimini oluşturan işlemlerin incelenmesi; emme, sıkıştırma, yanma ve genişleme ve eksoz işlemlerinin incelenmesi/ Dizel motorlarında yanma işlemi ve yanma olayını etkileyen olayların incelenmesi; püskürtme basıncı, demet oluşumu ve yakıtın atomize olması olaylarının anlatılması/ Yanma, yanma gazlarının özelliklerinin incelenmesi, basitten başlayarak daha zoruna doğru yanma ürünlerin hesaplanması ve bilgisayar programının hazırlanması, / İdeal motor çevrimleri için temel bağıntılar /Gerçek motor çevrimlerinin hesaplanması; bir bölgeli model, iki ve daha çok bölgeli model, bir ve iki bölgeli çevrim modelinin incelenmesi ve bilgisayar programlarının hazırlanması ve sonuçlarının karşılaştırılması, / Aşırı doldurma ve türlerinin incelenmesi ve aşırı doldurma durumunun hazırlanan çevrim programlarına eklenmesi/ Dizel motorlarında ileri yanmanın incelenmesi; girdap oluşturma ve yakıtın atomize olması, yakıt ile havanın karışımı olaylarının incelenmesi, çok boyutlu ve çok bölgeli modellerin incelenmesi/ çok bölgeli termodinamik çevrim modeline hazırlık ve bilgisayar programının hazırlanması/ Uygulamalar ve sonuçlar.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction and basic thermodynamic equations/ Investigation of engine cycle; intake, compression, combustion, expansion and exhaust processes/ Detailed investigation of combustion process; injection pressure, sprey penetration and spray atomization/ Investigation of diesel combustion, computaion of combustion products and preparation of computer code for determination of combustion products/ Investigation of engine cycle model from zero dimensional single-zone models to zero dimensional multı-zone thermodynamic models. Also, preparation computer code for these models/ Investigation of turbocarged diesel engine cycle and combustion/ Investigation of detailed combustion model; formation of swrill, investigation of air-fuel mixing process etc., investigation of multi-dimensional and quasi dimensional combustion models/ Preparation of quasi-dimensional multi zone cycle model and various numerical applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3